"Градус" очаква значителен ръст в нетната си печалба след IPO-то

Планирани са също придобивания на ниво марки и рецепти с цел разширяване на продуктовата гама